Een haven met energiedamwanden | GEAR

Een haven met energiedamwanden | GEAR

9 november 2021

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van It Swettehûs! In het gebouw, maar ook op het terrein zijn veel werkzaamheden verricht. Zo zijn de stalen damwanden voor de kademuur van de haven in de grond getrild en is de haven ontgraven.

Vorige week vrijdag is de doorbraak naar het Van Harinxmakanaal gemaakt en maandagmorgen was het resultaat een gevulde haven!

 

Voor het aanleggen van de haven zijn damwanden uit een provinciaal project hergebruikt. Op de damwanden zijn leidingen geplaatst die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater gaan halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Nu de haven gevuld is kunnen de energiedamwanden via aquathermie It Swettehûs verwarmen en koelen.

 

 

 

Meer over It Swettehûs

 

Start bouw: oktober 2020
Het hoogste punt bereikt: mei 2021
Ingebruikname nieuwe bediencentrum: december 2021
Oplevering It Swettehûs: januari 2022
Oplevering terrein: juni 2022