Opening NAM regiokantoor Anjum

Opening NAM regiokantoor Anjum

23 maart 2018

In Anjum is gister het nieuwe NAM regiokantoor en een Multifunctionele Accommodatie (MFA) officieel geopend. Het kantoor heeft vijftig werkplekken voor de coördinatie van de gaswinning van kleinere velden in de noordelijke regio. De oude gereformeerde kerk werd verbouwd en heringericht tot PKN kerk en kinderopvang. Daarnaast is er nog ruimte voor diverse zorg- en dorpsfuncties in de nieuwbouw dat qua volume los is gehouden. Het ontwerp is een samenwerking van TWA architecten met Kwint en Adema.

 

Opening NAM kantoor Anjum

Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor de NAM werd deze plek in het centrum van Anjum gevonden, de oude Dobbe en een leegstaande supermarkt. Anjum kon na jarenlange wens eindelijk een nieuw dorpscentrum maken.

 

Een foto uit 1910 van de Buorren inspireerde TWA om het kantoor vorm te geven als een boerderijschuur, qua volume geeft dit tegenwicht en samenhang met het kerkgebouw en geeft het structuur aan de straatwand.