Start bouw appartementen in voormalig Fries Museum

Start bouw appartementen in voormalig Fries Museum

25 april 2019

Op donderdag 25 april is op spectaculaire wijze de start gegeven voor de verbouw van de panden van het voormalige Fries museum. Een van de dichtgezette stegen is opengeslagen door de wethouder Herwil van Gelder, ontwikkelaar Joost van Kimmenaede en architect Bauke Tuinstra.

 

Appartementen voormalig Fries Museum TWA Architecten

 

De panden aan de Turfmarkt worden verbouwd tot 23 appartementen. De oude structuur van de stad wordt weer in ere hersteld door het terugbrengen van twee stegen en het aanbrengen van drie nieuwe binnentuinen. Hierdoor ontstaat er een heel licht binnenterrein waar het comfortabel wonen is.

 

Appartementen voormalig Fries Museum TWA Architecten