Van zuivelfabriek naar recreatieappartementen

Van zuivelfabriek naar recreatieappartementen

6 mei 2022

De voormalige zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’ gaat een nieuwe functie krijgen. Nadat de zuivelfabriek verhuisd is naar Dokkum kwam het pand leeg te staan, het is enige tijd een manege, een benzinepomp en een opslaglocatie geweest maar het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk, ontspannen. Naast een klein museum dat de historie van de zuivelfabriek weergeeft komen er dertien unieke appartementen die ruimte bieden aan het ontdekken van deze plek.

 

Suvelfabryk

 

Initiatiefnemers Johan en Minne Dijkstra hebben onlangs te horen gekregen dat ze subsidie krijgen van het Waddenfonds voor de realisatie van dit project. Hierdoor kan er spoedig begonnen worden met de bouw en naar verwachting worden de werkzaamheden in de loop van 2023 afgerond.