Wat is een BIM?

Wat is een BIM?

3 augustus 2018

BIM (Building Information Model) is een digitale verbeelding van het te realiseren project. Dat kan een gebouw zijn, een deel van een gebouw of een gebied. Iedereen die bij het bouwproces betrokken is kan toegang tot het model krijgen. Zodoende kunnen meerdere partijen deze informatie gebruiken en deze verwerken in hun eigen gegevens, tekeningen en/of berekeningen. Dit maakt BIM een interactieve informatiedrager en communicatiemiddel.

 

BIM TWA Architecten

Met aanvullende software kunnen bovendien simulaties, controles en berekeningen worden uitgevoerd. Dat maakt het mogelijk het bouwproces beter, sneller en goedkoper te maken. Bovendien is BIM 3-dimensionaal waardoor het project in alle fasen van voorbereiding kan worden gevisualiseerd. Dat maakt een BIM geschikt in zowel de ontwerpfase en de engineeringsfase / vergunningsfase als de uitvoeringsfase / beheer- en renovatiefase.

 

BIM stuctuur TWA Architecten

 

BIM maakt het mogelijk om de communicatie tussen betrokkenen via het online platform te stroomlijnen. Het communicatieplatform maakt het ook mogelijk bestanden te delen en te archiveren. In alle fasen; van initiatief en beheer tot renovatie en uiteindelijk sloop. De mogelijkheden zijn eindeloos in schaal (van modellen van een appartementencomplex of winkelcentrum tot een wijk) en interactiviteit (koppelingen met sociale media en andere netwerken).

 

BIM basis ILS partnerbanner landscape TWA Architecten

 

Het BIM Loket ondersteunt het initiatief om een basis InformatieLeveringsSpecificatie (ILS) te hanteren. Hierin zijn afspraken gemaakt over het uitwisselformaat, de basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Dit zorgt ervoor dat elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur, goed kan werken met het BIM model omdat dezelfde normen worden gehanteerd. TWA Architecten heeft zich aangesloten bij dit initiatief en werkt met de basisspecificaties uit de BIM basis ILS.