Privacyverklaring

Privacyverklaring

TWA architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TWA architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacyverklaring