Wij zijn TWA

Bauke Tuinstra, architect-directeur

Bauke Tuinstra werkte tijdens en na zijn studie in Delft voor onder meer Mecanoo en Gunnar Daan. In 1995 startte hij met Hans Heijdeman bureau in Leeuwarden. In 2005 werd hij, na de pensionering van Gunnar Daan, compagnon van Doeke van Wieren. Het appartementencomplex ‘Wierum en Laaxum’ toont al vroeg de aandacht voor de hechting aan de plek en het gebruik van voor eenieder herkenbare beelden. Samen met Gunnar Daan ontwierp hij het Natuurcentrum op Ameland, dat in 2010 was genomineerd voor ‘Gebouw van het Jaar’. Veel projecten verhalen over de omgeving waarin zij gebouwd zijn. Deze narratieve architectuur is in een meer traditionele vorm te vinden bij de woningbouwprojecten in Luijendijk Zuid te Landsmeer, Park Diepstroeten te Assen en in de Grote Boel bij Nijmegen. De Elfstedenhal, ontworpen samen met Bart Zantman in GEAR verband, vertelt juist op een meer abstracte wijze over de Friese schaatstraditie en het Friese landschap. Ook bij de herontwikkeling van het Rijksmonument de Blokhuispoort in Leeuwarden is het verhaal van deze voormalige gevangenis de basis voor het ontwerp.

Mail Bauke       CV Bauke

Doeke van Wieren, architect-directeur

Doeke van Wieren begon zijn loopbaan als ontwerper- en sinds januari 2000 als compagnon van Gunnar Daan. Onder andere het ontwerp van het woonhuis te Gaastmeer en de herstructurering van de Vegelinbuurt in Leeuwarden, waarvoor hij de duurzaamheidsprijs van de gemeente Leeuwarden won, dateren uit deze periode. Van zijn latere ontwerpen ontving hij voor woonzorgcomplex Offingaburg in Hallum en de huisvesting voor Wonen Noordwest Friesland, de Vredeman de Vries prijs. Recent zijn de ontwerpen voor de Watercampus en het Afsluitdijk Wadden Center gerealiseerd waaraan hij in GEAR verband samenwerkte met Bart Zantman. Eenvoud, zeggingskracht en contextualiteit kenmerken bijna al zijn ontwerpen. Innovatie en duurzaamheid hebben zijn bijzondere interesse.

Mail Doeke      CV Doeke

Alex van der Meulen, officemanager

Mail TWA

Eelke de Vries, BIM-modelleur

Anne Lanting, BIM-modelleur

Douwe Zant, BIM-modelleur

Marije Talsma, architect

Sytze de Vries, BIM-modelleur en projectleider

Sijtse Ypma, BIM-modelleur

Frank Reitsma, architect

Erik de Wit, parametrisch modelleur

Hester Slager, architect

Albert Coster, BIM-modelleur

Sandra Smits, architect i.o.

Feikje Hijlkema, interieurarchitect

Pim Thoolen, BIM-modelleur

Elly Weel, manager bedrijfsvoering

Hejin Saadi, stagiair opleiding Bouwkunde

Wilco van Wijk, stagiair opleiding Bouwkunde

Tjeerd Jurre van Seggeren, stagiair opleiding Built Environment