Over TWA

Het bureau

TWA is in 1972 in Oosternijkerk opgericht door Gunnar Daan. Eerst onder zijn eigen naam, later als GDA architecten. In 2005 zijn Bauke Tuinstra en Doeke van Wieren hem opgevolgd en heet het bureau TWA architecten – te lezen als acroniem en ‘twee’ in het Fries. Sinds 2004 werken we vanuit de voormalige meelfabriek ‘De Eendracht’ in Burdaard aan de projecten.

Onze kracht is het ontwerpen van gebouwen met een uitgesproken en relevant karakter. We ontwerpen van stoel tot stad, van de grote rivieren tot het Wad, nieuw- en herstelwerk. Altijd met respect en aandacht voor mens, natuur en plaatselijke cultuur.

TWA verbindt

Verbinden is het omvattende thema in ons werk. Niet het realiseren van een onderscheidend oeuvre is aan de orde maar het leggen van betekenisvolle verbanden in de omgeving, in tijd en in gebruik. Want hiermee verbind je mensen met hun omgeving, met hun cultuur en met elkaar. Het resultaat is een omgeving met herkenbare en gewortelde gebouwen, uitgesproken en verhalend van een opgave, een plek een proces. Zo ontstaan waardevolle en gewaardeerde gebouwen.

TWA doet meer

Verbinden uit zich ook in samenwerkingsverbanden zoals GEAR; een coöperatie van Friese architectenbureaus. En we verbinden ons met de doelen van anderen door plaatselijke culturele initiatieven te ondersteunen, zitting te nemen in brancheorganisaties, adviesorganen en verenigingen. Daarnaast ondersteunen wij actief initiatieven op het gebied van duurzaam (circulair-) bouwen.

TWA werkt

Om deze visie te realiseren is inlevingsvermogen, deskundigheid, en een coöperatieve houding nodig. Maar ook een goed samenwerkend team van professionals. Van oudsher is de kwaliteit van het team medewerkers en de geleverde diensten hoog. Even belangrijk is een dienstbare houding, een platte organisatie en een open werksfeer. Om deze deskundigheid ook voor anderen beschikbaar te maken bieden wij ook facilitaire ondersteuning onder de naam iEN-ingenieurs.

TWA innoveert

Naast het feit dat we deskundig en kwalitatief hoge producten leveren blijven we ook innoveren. We houden de ontwikkelingen op het gebied van virtueel bouwen en modulair bouwen nauwlettend in het oog en daarnaast ontwikkelen wij, samen met onze partners, nieuwe producten en mogelijkheden. Veel van deze innovaties gebeuren op digitaal vlak en hierin onderzoeken wij de steeds groeiende mogelijkheden van onder andere BIM en parametrisch modeleren. Wij zijn aangesloten bij de BIM basis ILS en werken samen met onze partners aan het voortdurend updaten van onze modellen en onze kennis.