GEAR

Gebundelde krachten

GEAR (Leeuwarden, 2012) is een coƶperatie van ontwerpers die inzet op multidisciplinaire samenwerking op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. In permanente en wisselende samenstelling werkt GEAR in teams van (landschaps-) architecten, planologen, kunstenaars, grafisch ontwerpers en uitvoerende partijen aan ambitieuze projecten. Dit leidt tot vernieuwende en inspirerende ontwerpen.

Samenstelling

Op dit moment bestaat GEAR uit drie zelfstandige Friese architectenbureaus, elk met zijn eigen expertise en kwaliteiten. Achterbosch Architecten (Leeuwarden), Borren Staalenhoef architecten (Leeuwarden, Amsterdam) en TWA architecten (Burdaard) vormen samen Coƶperatie GEAR; een sterk samenwerkingsverband dat over de kennis, ervaring en capaciteit beschikt om een breed scala aan projecten op te pakken.

Projecten

De eerste projecten van GEAR zijn inmiddels opgeleverd. De WaterCampus in Leeuwarden, het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, werd begin 2015 in gebruik genomen. In oktober 2015 werd de Elfstedenhal, de Leeuwarder stadsijshal waar het hele jaar door geschaatst kan worden, geopend. In het voorjaar van 2018 opende het Waddencenter Afsluitdijk, een gebouw op een unieke locatie vol zintuiglijke ervaringen.

 

Naar de site van GEAR