Werkwijze

TWA werkt

Om deze visie te realiseren is inlevingsvermogen, deskundigheid, en een coöperatieve houding nodig. Maar ook een goed samenwerkend team van professionals. Van oudsher is de kwaliteit van het team medewerkers en de geleverde diensten hoog. Door constante vernieuwing en innovatie, zoals 3D modelleren en BIM, is de kans op fouten erg klein en verlopen processen soepel. Even belangrijk is een goede sfeer, een platte organisatie en een open werksfeer. Om deze deskundigheid ook voor anderen beschikbaar te maken bieden wij ook facilitaire ondersteuning onder de naam iEN-ingenieurs.

TWA werkt

Heren 5 is een uitstekend geoutilleerd architectenbureau, dat veel deskundigheid in eigen huis heeft en evenzeer is ingesteld op externe samenwerking.

De bedrijfsvoering van Heren 5 is toegesneden op gevarieerde opdrachten, werkvormen en specifieke proceseisen. Er is ruime kennis en ervaring aanwezig op het gebied van facilitair management en projectmanagement, waarmee het bedrijf soepel kan inspelen op vrijwel alle opdrachtsituaties. Kwaliteitsnormen zijn helder en werkbaar vastgelegd in een ‘Kwaliteitshandboek’.

Heren 5 fungeert bij voorkeur als spin in het web van een ontwerpproces. Het werkt veelvuldig samen in een multidisciplinair netwerk met bijvoorbeeld bouwkostenadviseurs, constructeurs, installatieadviseurs, landschapsarchitecten en meubelmakers.

De deskundigheid op zowel inhoudelijk als managementvlak wordt doorlopend vernieuwd door bijscholing, coaching en uitwisseling met andere bureaus.

Meerwaarde

Hoe ziet TWA haar rol in het proces? Hier leggen we ook de meerwaarde van een architect uit

BNA nog ergens noemen

 

Samenwerking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

GEAR noemen

BIM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

i-EN noemen

Tijd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Slow architecture noemen

en ook slow urbanism?