26 woningen Tersluis Groningen

Variatie en samenhang.

Variatie en samenhang.

Tersluis ligt ten noorden van het Woldmeer aan de oostkant van de stad Groningen. Tersluis is de tweede wijk van de stadsuitbreiding 'Meerstad'. In opdracht van Van Wonen Vastgoedontwikkeling ontwierp TWA architecten woningen in drie typen; vrijstaand, halfvrijstaand en rijwoningen.

InfoThema van het stedenbouwkundige plan voor veld 9 is ‘variatie en samenhang’. Samenhang ontstaat door het palet van kleuren en materialen en door de herkenbare hoofdvorm van de woningen. Variatie ontstaat door de verschillen in onder andere kaprichting en variatie in de rooilijn van de voorgevels. Variatie zorgt voor herkenbaarheid van de individuele woningen.

Een bijzondere kozijnverdeling is toegepast volgens de verhoudingsleer van priester en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991). Dit zorgt voor variatie maar zorgt tegelijk ook voor samenhang.

Enkele kozijnen zijn naar voren geplaatst (bloemkozijnen) of juist naar achteren om het grafische spel nog verder te verbijzonderen.

De woningen aan het water hebben een dwarskap waardoor een mooi silhouet van individuele woningen ontstaat.