Woningen Sportlaan

Nieuwbouw als verbinding tussen dorp en kanaal

Een opgave als deze is passen en meten. Een opgave waar stedenbouw, woonprogramma en architectuur samenkomen om het verhaal van de plek te vertellen en er een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen.

Info

  • Plaats: Deinum
  • Oplevering: 2013
  • Opdrachtgever: Wonen Noordwest Friesland
  • Typologie: woningbouw
  • Tags: nieuwbouw
  • Oppervlakte: 770 m2


Op de plaats waar vijf levensloop bestendige huurwoningen zijn gebouwd, blokkeerden voorheen lelijke garageboxen het zicht op het Van Harinxmakanaal. Het trieste resultaat van de ontwikkeling van Deinum van autonoom dorp tot forensplaats. Ooit was de relatie met het kanaal van fundamenteel belang voor het dorpsleven. Iets ten zuiden van het huidige kanaal lag voorheen de Franekervaart, nog steeds deels herkenbaar als een groen open kampje. Een smederij met werfje profiteerde van de ligging aan het water en even ten oosten van de locatie lag de opvaart naar het dorp.

Het bouwplan voor vijf woningen maakt de historische situatie weer leesbaar. Een zicht-as verbindt de terp met het kanaal, de voormalige smederij is te herkennen in het blokje van 2 woningen met een grijze houten gevel. De noordgevel wordt als het ware afgesneden in de lijn van de voormalige Franekervaart. Tegenover dit volume ligt een gemetseld volume met drie woningen. Tussen de blokken ontstaat een wigvormige ruimte waarover een pad over de zicht-as loopt en die uitkomt op de kop van de opvaart naar het kanaal. Een vanzelfsprekende plek voor een bankje. De bewoners zijn op leeftijd en hebben geen behoefte aan een grote tuin met onderhoud. Veel prettiger is wat meer collectief groen met een paar mooie fruitbomen, een pad en een bankje en een haag om af en toe eens overheen met de buren te kunnen praten.