ANNA2016

Haarlem

21 woningen Anna Kaulbachstraat Haarlem

Met de bouw van de 21 woningen is de 19e eeuwse stedenbouwkundige structuur van dit wijkdeel afgemaakt. Juist op de plaats waar dit patroon van gesloten bouwblokken het DSK-sportcomplex ontmoette stond een school. De school met pleinen bevond zich half binnen het bouwblok. Na de sloop van de school maken de nieuwe woningen het bouwblok compleet. Hierdoor ontstaat een straatwand naar het sportcomplex en de speeltuin en zijn achterkanten van de woningen aan de Van Zeggelenlaan aan het zicht onttrokken.

InfoDe nieuwbouw bestaat uit drie bouwblokken. De twee blokken aan de Anna Kaulbachstraat vormen een poort naar het achterterrein waar geparkeerd wordt. Daarmee wordt de straat ontlast van parkeerdruk, wat de kwaliteit van de ruimte ten goede komt. Het kleinste blok van twee woningen maakt front naar de Jacobus van Looystraat. De hoekwoning oriënteert zich op beide straten waardoor deze overhoeks met elkaar

verbonden worden en het bouwblok wordt gesloten. Er is geïnvesteerd in het bergingblok en tuinmuren van de woningen om zij- en achtertuinen aan het zicht te onttrekken en de straatruimte te beëindigen. Deze ingrepen zorgen samen voor kenmerkende kwaliteit in de openbare ruimte en in de bouwmassa’s.

De architectuur doet hetzelfde als de stedenbouw: herstellen en verbinden. De wijk is ontstaan in de jaren 30 van de vorige eeuw en kent een samenhangend bebouwingsbeeld van rode baksteen, witte grafiek, dakoverstekken en donkere pannendaken. Deze ingrediënten zijn opnieuw ingezet om een vriendelijke en herkenbare architectuur te maken die echter duidelijk zijn eigen gezicht heeft en dateerbaar is.

De witte goten en gevelvlakken op de verdieping rijgen de blokken aaneen tot een samenhangende straatwand terwijl de witte kaders rond de woonkamerkozijnen de individuele woning accentueren. Geen avant-garde architectuur maar kwaliteit op bouwkundig- en stedenbouwkundig schaalniveau.

Dit project is genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2017. De penning wordt door de gemeente Haarlem jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren
  • Medewerkers: Anne Lanting, Tsjamme Overal
  • Aannemer: Plegt-Vos
  • Fotograaf: Olaf Kramer