ARK fryslân

Drijvend infocentrum

In 2008 ligt in de Museumhaven in Leeuwarden een varend centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit, dat dienst zal doen als mobiele huisvesting en podium voor de Stichting ARK fryslân. De stichting bouwt de ARK in nauwe samenwerking met ROC Friese Poort, als werkervaringsplaats voor jonge werkzoekenden.

InfoARK fryslân heeft als missie het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit binnen Friesland. Inmiddels meerde het betoncasco, waarop de drijvende expositieruimte wordt gebouwd, af bij ROC Friese Poort in Leeuwarden. Met de financiële en inhoudelijke steun van overheden, bedrijven en fondsen wil ARK fryslân inspelen op actuele ruimtelijke thema’s in de provincie; het publiek bij het debat over ruimtelijke kwaliteit betrekken; de belangstelling voor- en de discussie over de inrichting van Friesland bevorderen en een netwerk opbouwen door verbinding te leggen tussen beroepsgroepen en architectuurcentra.

Meer info

  • Architect: Gunnar Daan