Bijgebouw

Botenhuis, garage en gastenverblijf

De bouwlocatie omvat twee percelen waartussen een weg gelegen heeft welke middels een brug toegang gaf tot de overzijde van Het Ges. In dit deel van het kavel liggen veel kabels en leidingen zodat bebouwing van dit voormalige wegtracé onmogelijk is. Het bouwprogramma omvat een botenhuis, een garage en een gastenverblijf.

Info

  • Plaats: Uitwellingerga
  • Oplevering: 2004
  • Opdrachtgever: particulier
  • Typologie: woning
  • Tags: nieuwbouw schuur


Uitwellingerga is van een streekdorp met lintbebouwing. Eerst boerderijen met schuren, later aangevuld met woningen. Bedoeld is de nieuwbouw in deze karakteristieke structuur op een vanzelfsprekende wijze in te passen. Het volume is teruggerooid ten opzichte van de voorgevelrooilijn van de belendingen en is vergelijkbaar met een boerenschuur. De functionele opdeling van het volume volgt uit de bereikbaarheid. Het botenhuis vanaf het water, de garage vanaf de weg zodat het gastenverblijf ertussen komt te liggen en georiënteerd kan worden op de tuin. Het volume is sober en enkelvoudig gematerialiseerd; natuurlijk vergrijzende houten delen voor alle gevels, verzinkt stalen spanten en een met rode gebakken pannen gedekte kap. Door deze materialen wordt aansluiting bij de woning en overige bestaande en karakteristieke bebouwing gezocht.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren