Brede school te Berlikum

Een lichte, vriendelijke en frisse school.

Brede school - Berlikum

De nieuwe huisvesting voor de twee basisscholen, De Fûgelsang en Lyts Libben, de kinderopvang en de Lytse Byb huisvesten is een licht, vriendelijk en fris gebouw geworden. De basisschool is gebouwd op de bestaande locatie van de Fûgelsang.

InfoHet doel was om een fris en groen gebouw te realiseren dat past bij de omgeving: het tuinbouwdorp in noordwest Friesland. De stedenbouwkundige inpassing, de groene patio en het gezonde binnenklimaat zorgen voor deze frisse school. Door het afbreken van het CBS is er veel ruimte vrijgekomen. Het gebouw is zeer compact geworden waardoor er veel ruimte is ontstaan voor een groene speelplek en een schooltuintje met fruitbomen.

Het gebouw kenmerkt zich door een zonnige steen in combinatie met houten lamellen en witte grafiek. De witte bloemkozijnen en de witte cirkels op de gymzaal zorgen voor een heldere en speelse gevel. Dankzij de lichte materialen heeft het gebouw een heel vriendelijke uitstraling en is daarmee heel benaderbaar. De functies binnen het gebouw zijn gegroepeerd rondom een groene patio. Dit geeft een compact gebouw met veel licht.

“wat wij belangrijk vonden was de herkenbaarheid van de klassen voor de kinderen. Ze moeten zich thuis kunnen voelen en goed hun eigen lokaal kunnen vinden. We hebben dit bewerkstelligd door gebruik te maken van veel kleuren. Vanuit het ‘thuis’ gevoel kunnen de kinderen op een fijne manier de school verder ontdekken” (bron: Bouwen in het Noorden)

Duurzame ontwerpaspecten, zonnepanelen met een ruime opbrengst, een warmtepomp, lage temperatuur cv en vloerverwarming hebben bijgedragen aan de duurzame ambitie van dit project. Daarnaast zijn er in de gevel en in de vloeren veel massa verwerkt waardoor het gebouw veel accumulerend vermogen heeft gekregen. De goede samenwerking van alle partijen heeft geresulteerd in een strak eindresultaat.