Brugbedieningscentrum It Swettehûs | GEAR

Circulaire ambities vertaald naar ontwerp

Volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair.

Het aan de westkant van Leeuwarden te bouwen Swettehûs wordt de nieuwe centrale voor de bediening van circa 40 bruggen in Fryslân. Naast een werkplek voor brugbedienaars is het gebouw en terrein straks uitvalsbasis voor provinciale vaarwegbeheer en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. Volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair.

InfoDe provinsje Fryslân wil met de bouw van It Swettehûs een state-of-the-art voorbeeldproject realiseren. In 2025 wil de provincie de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland zijn op het gebied van circulaire economie. Speerpunten zijn naast het gebruik van herbruikbare grondstoffen: flexibel en adaptief, zelfvoorzienend, energiek en gezond, duurzaam waterbeheer, biodiversiteit en het markeren van de westelijke entree van Leeuwarden aan de vaar-, spoor- en autoweg waaraan de locatie is gelegen.

Het wordt een van de meest circulaire gebouwen van Fryslân.

Er is o.a. gekozen om afgedankte Basrelocus meerpalen te gebruiken voor de hoofddraagconstructie (!), gevels, binnenwanden, plafonds en meubilair. De harde houtsoort leent zich goed voor hergebruik en heeft bovendien een “Waterstaatsziel”. Om deze reden zijn ook oude waterpeilborden, damwanden en zeilen hergebruikt.

Innovatieve warmtewisselaars in het Van Harinxmakanaal onttrekken warmte/koude uit het oppervlaktewater en zorgen daarmee voor verwarming/koeling van het gebouw (aquathermie). Warmte uit de servers van de bediencentrale gaat tijdelijk in opslag en kan op een later moment het gebouw verwarmen.

Het ontwerpteam voor de nieuwbouw van dit circulair brugbediencentrum bestaat uit GEAR architectencoöperatie, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Sweco, ITBB en Donker Design, in opdracht van de provincie Fryslân.

Ruim 1.000 zonnepanelen leveren voldoende energie voor het gebouw, het openen/sluiten van de fietsbrug Ritsumasyl en voor de laadpalen voor elektrische auto’s.

 

“Fantastisch dat we met dit ontwerp onze ambitie om koploper te worden in de circulaire economie zichtbaar kunnen maken. De kennisontwikkeling is enorm en het wordt een prachtig gebouw om in te werken”, aldus gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.