Crystalic

Flexibele kantoorruimte onder een glazen stolp

Door dit kantoorgebouw, 10.000m2 bestemd voor starters in de IT-branche, onder een glazen tentdak te plaatsen worden een aantal wensen gehonoreerd: de kantoren kunnen met galerijen ontsloten worden zodat het beschikbare oppervlak per kamer verhuurd kan worden met een voordeur op een willekeurige plek in de gevel.

Info

  • Plaats: Leeuwarden
  • Oplevering: 2002
  • Opdrachtgever: Westerbaan Vastgoed, Leeuwarden
  • Typologie: kantoor
  • Tags: nieuwbouw duurzaam


Rondom het gebouw ontstaat een semi-geconditioneerde buitenruimte waarin gerecreëerd, gemusiceerd, vergaderd, maar ook gebouwd kan worden; momenteel zijn daar al een crèche, zalencentrum, copyshop, barbier en café gevestigd. Er ontstaan mogelijkheden voor zeer duurzame energiehuishouding met warmteterugwinning, zonnecellen, energieopslag in de bodem.

Het gebouw rekent door zijn grote (over-)maat en eenvoud af met het doorgaans zeer onsamenhangende beeld van een bedrijventerrein waar het de rand van markeert. Op de grens van stad en open landschap levert de glazen tent een markante hoeksteen aan het stadsbeeld, waarin de karakteristiek van de Friese boerderijromp vertegenwoordigd is.

Meer info

  • Architect: Gunnar Daan
  • Fotograaf: Arthur Blonk