De Driehoekjes

Nieuwe pleinwand

Het stedenbouwkundig plan voor de Driehoekjes beoogt een ruimtelijk duidelijk gedefinieerde pleinruimte te creƫren door een vernieuwing van het kantoren- en garagecomplex aan de noordzijde, nieuwbouw van winkels en woningen op het voormalige speeltuingebied aan de Grote Halstraat. De monumentale architectuur van het bestaande Berlagegebouw en het voormalige stadhuis en ook de karakteristieke bestaande bebouwing aan de Oude Molstraat en Annastraat zijn daarbij toonaangevend.

InfoDe erker wordt bekroond met een hoger opgaande kooiconstructie waardoor de landmark-functie van de hoek versterkt wordt. Het wordt als het ware een torentje, opgenomen in de familie van torens zoals we die in vele vormen rond de locatie tegenkomen. Het bouwvolume van de appartementen is geplaatst boven een winkellaag die oogt als een stevige colonnade met daartussen erkervormige glazen etalages.Boven de kroonlijst ter hoogte van de eerste verdieping gaat de stoere draagconstructie over in stapelbouw. Het verticale ritme van de betonnen pijlers loopt echter in afgeslankte vorm door voor het metselwerk zodat een maatrelatie met de bestaande en ontworpen belendingen ontstaat.

Meer info

  • Architect: Gunnar Daan