De Resident

Entree

Beide gebouwen vormen de poort die 'De Resident' aansluit aan het stedelijk weefsel van de historische binnenstad van Den Haag. De gebouwen sluiten in schaal, ritme, materiaalkeuze en typologie van de gevelelementen aan bij de gevarieerde architectonische omgeving. Tegelijkertijd introduceren ze het eigenzinnige karakter van De Resident.

InfoEen woongebouw moet kijken naar straat of plein. De erkers op de hoeken, de balkons die uit de gevel buigen en de traditionele vensters met schuin oplopende borstweringen versterken die relatie. De gevels hebben een tripartite opbouw met duidelijk basement en bekroning. Het lange gebouw heeft een brede afplattende luifel als bekroning meegekregen, het korte pand een vitale verticale sculptuur. Deze kring van mannen suggereert de samenwerking waarin het masterplan van De Resident tot stand kwam.

Meer info

  • Architect: Gunnar Daan