De Treffe Skoatterwâld

Waterrijk wonen

Waterrijk wonen

In de wijk Skoatterwâld wordt het nieuwbouwplan ‘De Treffe’ ontwikkeld. Het plan bestaat uit een groene en waterrijke basis waar 61 woningen worden gebouwd. De basis voor dit plan is het KLUER-concept, dit houdt in dat het plan tot stand is gekomen in samenwerking met een omgevingspsycholoog, een groenspecialist en een stedenbouwkundig architect.

InfoEen prettige woonomgeving waar natuur en water centraal staan is de basis van dit project. Het woningaanbod is op meerdere doelgroepen afgestemd en is geschikt voor zowel gezinnen als senioren. Het bebouwd oppervlak is ongeveer 20% van het totale oppervlak, het grootste gedeelte van dit plangebied wordt natuur. Door deze mix van doelgroepen en een zeer gevarieerde woon/natuur omgeving wordt dit plan een bijzonder woongebied.

De ruimtelijke invulling van het plan biedt zoveel mogelijk ruimte voor een gezonde leefomgeving. Vanuit het KLUER-concept, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van het wonen en het woongebied, heeft de leefomgeving vorm gekregen. Alle keuzes die zijn gemaakt dragen bij aan beweging, ontmoeting en ontspanning. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een trapveldje, een natuurlijke speeltuin, loop- en visvlonders en een buurtschuur als centraal ontmoetingspunt.