Fietstunnel Oostergoplein Leeuwarden

Leeuwarden

Een dijk van een tunnel

Het Oostergoplein is één van de drukke en belangrijke kruispunten voor voetgangers, fietsers en auto's in Leeuwarden, door de (gewenste) groei van nieuwe stadsdelen kunnen deze 1-laagse kruispunten overbelast raken. Het Oostergoplein is als eerste aangepakt om de verschillende verkeerstromen te scheiden voor een snellere verbinding naar en van de binnenstad.

InfoHet ontwerp voor de fiets- en voetgangerstunnel is door TWA architecten contextueel benaderd met basaltblokken aan de ene en groen glooiend talud aan de andere zijde. De tunnel markeert en verbeeldt nu de oost- westelijke scheiding tussen oud en nieuw land (Aldlân en Nijlân) en de noord- zuidelijke overgang van landschap naar stad.