Fort Blauwkapel

Soldaatjes

Blauwkapel is een gefortificeerd dorp dat onderdeel uitmaakt van de Hollandse waterlinie. Het bestaat uit burgerwoningen en militaire gebouwen. Om restauratie van het fort mogelijk te maken zijn vrije kavels in het dorp uitgegeven en zijn 11 projectmatige woningen gerealiseerd. De nieuwe woningen zijn verwant aan de bestaande typen; de vrijstaande woning nabij de kapel heeft dezelfde doorsnede als de aangrenzende rug-aan-rug woningen, maar nu in twee richtingen waardoor een soort pastoriewoning is ontstaan. Het is een deftig en een beetje belegen type waardoor het zich aan het kerkpleintje goed voegt.

InfoDe drie geschakelde woningen tegenover het kerkplein zijn verwant aan het vrijstaande type maar veel volkser. Dezelfde steen, detaillering, kozijntypen en geknikte dakvorm. Samen horen ze bij het burgerlijke deel van de gemeenschap. Dan volgen de typen nabij de bomvrije kazerne, dit zijn duidelijk militaire figuren, bonkig en stoer. Door het straffe ritme van kapellen tegen een grijze achtergrond lijken het wachters in het gelid die een erehaag vormen naar de kazerne. De achtergevels tonen echter hun achtergrond; ook zij komen uit een burgerlijke familie; de achtergevels zijn verwant.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren