Gemeentehuis Dongeradeel

Een nieuw gezicht

De nieuwe situatie is sterk bepaald door de wens om een tweede voorzijde voor het stadhuis te realiseren, een betere ruimtelijke verbinding waarbij de hoogteverschillen op de terp duidelijk tot uitdrukking zouden moeten komen.

InfoJuist omdat het stadhuis in twee complexen is gehuisvest is de architectonische samenhang van de beide straatzijden benadrukt. De Koningstraat krijgt door de opening naar de Bargemerk een levendiger en meer bij de stad betrokken karakter. De publiekshal opent zich met een klassieke stadsloggia over de volle breedte van de Bargemerk. Openbare buiten- en binnenruimte vloeien hier in elkaar over.

Om het schaalconflict tussen nieuwbouw  en de middeleeuwse structuur van de stadskern te verzachten is de straatgevel ‘verkaveld’. Met de gekozen materialen wordt opzichtige nieuwigheid vermeden terwijl het gebouw toch als eigentijds gedateerd wordt.

Meer info

  • Architect: Gunnar Daan