Het kerkje in Jabikswoude

Leeuwarden

Een vrolijke vertaling van de traditionele dorpskern

Het karakter van een dorp wordt onder andere gevormd door kenmerkende gebouwen. Deze vormen niet alleen herkenningspunten in het landschap maar liggen ook aan de basis van de verhalen van het dorp. Bij het bouwen van een nieuw dorp zijn dit soort gebouwen erg belangrijk, zij vormen de basis van het verhaal. Bij een dorp hoort van oudsher een centrum en daar staat vaak een kerk. Deze kerk heeft dan niet meer een religieuze functie of betekenis maar het gaat om de gebouwde betekenis.

InfoDe ‘kerk’ bestaat uit vier woningen met vier verdiepingen. De bogen hebben een dubbele verdeling met brede witte en smalle donkere roeden, zoals oude kerken die ook wel hebben.

Vier begijnewoningen omsluiten de kerk. De twee kernblokken vormen een besloten Tsjerkebuorren. Dit wordt afgerond door twaalf woningen in een boogvorm rondom de terp.

,,We hebben een beetje associatief gewerkt en kwamen op een kloosterachtig complex.” Zo kwam haaks op de ‘kapel’ een rij van vier ‘kloosterwoningen’ onder één kap. ,,Of eigenlijk begijnenwoningen, want dat is de gedachte die ik erbij had”, zegt Tuinstra. Kijk bijvoor- beeld naar de fijne roedeverdeling van de ramen. Eén koper wilde graag een dakkapel, en dat werd er een in een uitvergrote, speelse vorm. ,,Een knipoog naar de traditie.”