Het Museum Leeuwarden

Wonen in historie

Wonen in historie

De panden aan de Turfmarkt kent men als ‘daar waar vroeger het Fries Museum zat’. De museumfunctie dateert al van 1881 toen het Provinciaal Fries Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde werd opgericht met als naam ‘Het Museum’. Na de verhuizing van het -inmiddels- Fries Museum kwamen de panden leeg te staan en was er animo voor herbestemming. De panden zijn verbouwd tot appartementen en hebben de naam ‘Het Museum’ gekregen.

Info



Concept

Het architectonische concept begon met opruimen. Het weer leesbaar maken van de oorspronkelijke structuur van de stad. Op kaarten uit 1603 zijn sommige van deze panden al terug te vinden, toen nog met grote tuinen achter de huizen. Deze zijn door de jaren heen volgebouwd en bijna onherkenbaar geworden. Door de stegen te openen en ruimte te maken voor tuinen is er veel lucht en licht in het gebied terug gebracht.

De gevels rondom de binnentuin tekenen nog de resten van de bebouwing die hier stond. Alle gestucte delen waren onderdeel van een binnenruimte. Door deze lijn aan te houden wordt de historie getekend en het verhaal van de panden zichtbaar.

Quote Dagblad van het Noorden:

‘Het verhaal van de stad wordt zo stap voor stap, pand voor pand, teruggebracht’, besluit Tuinstra. ‘Flora en fauna zijn weer onderdeel van de plannen, de stad krijgt letterlijk lucht terug. Hier en daar kwamen we nog oorspronkelijke details in de pan- den tegen. Zaagsneden in het hout, een kozijn van bijna 500 jaar oud, de balken en het metselwerk. Daar moet je met respect mee omgaan, en het toch rendabel zien te krijgen. We zijn dingen tegengekomen die we eerder zelf hadden bedacht, tijdens een vorige verbouwing in de jaren ’90. Het zal vast niet de laatste verbouwing zijn. Het doel is om de panden weer door te geven. Over honderd jaar komen onze opvolgers onze ideeën van nu wel weer tegen.

Lees hier het artikel in Bouwen in het Noorden nummer 94, april 2020