Hoedemakerspolder Dokkum 1

Dokkum

Toekomstbestendig

De Hoedemakerspolder is een wijk in het zuidwestelijke deel van Dokkum en is ontworpen in de jaren '50 van de vorige eeuw volgens de traditionalistische stedenbouw en architectuur van die tijd. De Delftse School is heel herkenbaar, op veel plekken in Friesland en in heel Nederland zijn dergelijke wijken gebouwd. In opdracht voor Van Wijnen en Thús Wonen ontwierp TWA voor de eerste fase van herstructurering deze 35 huurwoningen in de C.G. Schraderstraat en de Prof. U. Huberstraat.

InfoIn 2013 is woningstichting Thús Wonen begonnen met een grootschalige aanpak van de huurwoningen in de Hoedemakerspolder. In de periode tot en met 2020 worden ongeveer 300 woningen aangepakt, deels nieuwbouw en deels renovatie.

Er bestond in de wijk een grote eenheid in vorm, materiaal en architectuur. Door aan te sluiten bij deze kenmerken en kwaliteiten wordt de identiteit van de wijk behouden. Zo is het kleurenpalet van gevelsteen en dakpannen gebaseerd op de kleuren uit de wijk. De entrees zijn met een luifel verbijzonderd en de woonkamerkozijnen omkaderd. Ook zijn er ambachtelijke details zoals staand metselwerk, klossen onder de goten en schijnschoorstenen. Stedenbouwkundige wordt op een losse wijze de hoofdrichting van dit deel van de wijk versterkt.

De huurwoningen zijn levensloopbestendig, geschikt voor gezinnen, maar ook voor mensen die hulp behoevend zijn.

Schoorstenen zijn ingezet om de blokken te geleden. De kozijnen van de woonkamer en de badkamer hebben een witte lijst, waardoor er een aantrekkelijke grafiek in de gevels ontstaat. Witte klossen onder de goot en vlakken terugliggend verticaal metselwerk tonen het ambacht van de bouwers. Ook de gebakken pannen met een Hollands profiel sluiten hier op aan. Twee-aan-twee hebben de woningen een luifel bij de voordeur. De entreepaden zijn twee-aan-twee gekoppeld en hebben samen een boom en een bloemperk. Zo ontstaat er op een vanzelfsprekende wijze sociale interactie. In de voortuin is er plaats voor een tuinbankje. Door het toepassen van de verschillende kleuren metselwerk, de spiegeling en de schoorstenen wordt de schaal van de blokken stapsgewijs verbonden met de menselijke maat.