Hofwoningen Sint Jansklooster

Een woonvorm waar buurschap belangrijk is.

Kom maar achterom

In opdracht van Wetland Wonen Groep Vollenhove is door TWA architecten een stedenbouwkundige studie uitgevoerd naar de ontwikkelingsmogelijkheden van vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen aan de Molenstraat in Sint Jansklooster. Wetland Wonen bepleitte om een bijzondere woonvorm te realiseren waarbij de sociale kwaliteit van leven als uitgangspunt is meegenomen.

InfoBelangrijk bij het stedenbouwkundig ontwerp zijn dan ook de menselijke waarden geweest, een sociaal contactrijke omgeving, zelfstandigheid, levensloopbestendigheid met flexibele indeling. Deze uitgangspunten zijn vertaald naar een ontwerp waarbij de woningen rondom een charmant ‘hofje’ zijn gesitueerd. De erfscheidingen zijn wisselend hoog en laag, de binnentuin is als een soort kloostertuintje ingericht met lage hegjes, bloemperken, paadjes en zitjes. Kom maar achterom, want daar wordt geleefd.

Je thuis voelen heeft vooral ook met directe en nabije omgeving van je huis te maken. Je kent het dorp en de mensen. Je houdt van de eigen sfeer, de vriendelijke en landelijke architectuur, het vele groen in de straat en de buurt. Een eigen tuintje en ook een groene plek waar je anderen kunt ontmoeten, dat geeft toch wel kwaliteit. Woningcorporatie Wetland Wonen heeft als doel om goede en betaalbare woningen voor nu en in de toekomst aan te bieden. “Gewoon fijn wonen.”