Klein maar groot

Vier kanten

In het buitengebied bij Wolvega is na afbraak van een zogenaamd woudboerderijtje is een woonkavel beschikbaar gekomen. Deze kavel, gelegen op de hoek van twee landelijke weggetjes, is door de gemeente op de markt gebracht als onderdeel van een hier achter gelegen villaparkje. Het programma voor een eigentijdse woning op deze kavel is groter dan het programma dat onderdak vond in het oorspronkelijk boerderijtje. Echter, het karakter van het buitengebied zou door de bouw van een grote villa-achtige woning sterk worden aangetast.

Info

  • Plaats: Wolvega
  • Oplevering: 2008
  • Opdrachtgever: particulier
  • Typologie: woning
  • Tags: nieuwbouw


De ligging op de hoek van de twee wegen is daarom aangegrepen om een kruisvormige plattegrond te realiseren. Daardoor ontstaat er aan beide wegen een passend volume, met daarachter een uitbouw, zoals gebruikelijk bij agrarische bebouwing. Tegelijkertijd nestelt de woning zich door de formele opzet vorstelijk in het landschap, elke vleugel heeft zijn eigen functie, sfeer en panorama. Bovendien is een groot deel van het programma ondergebracht in een onderkeldering. Mede hierdoor wordt de goothoogte beperkt. Materialen en grafiek zijn zoals in de omgeving; daken en gevels in aardetinten worden gescheiden door een witte lijn.