Levensloopbestendige woningen De Westereen

Nieuwe woningen voor Zwaagwesteinde

Levensloopbestendige woningen De Westereen

Het dorp is rond een paar oude wegen gegroeid en bestond vooral uit lintbebouwing. Deze bebouwing bestond voornamelijk uit kleinere huizen en een enkel keuterboerderijtje. Inmiddels zijn de delen tussen de oude wegen ook bebouwd en is het en dorp met zo’n 5000 inwoners.

InfoDe nieuwbouwlocatie ligt in een naoorlogse wijk waar de woningen vrij anoniem zijn en niet kenmerkend voor het dorpse karakter. Voor deze nieuwbouwwoningen is inspiratie opgedaan bij de oude dorpsstraten die overwegend eenlaags met kap zijn. Bij veel woningen in de Westereen zijn de witte accenten, in het metselwerk of rondom de kozijnen, opvallende details in het gevelbeeld.

Deze elementen vormen met elkaar het ontwerp voor de nieuwbouw woningen aan de Eyssemawei. Een rijke rode baksteen, eenlaagse woningen met prominente rode kap en witte accenten in zowel de voor- en zijgevels.