Luijendijk-zuid

Een nieuwe wijk op oud land, geworteld in de plaatselijke cultuur

Dorps karakter

Onder de rook van Amsterdam ligt het dorp Landsmeer. De nieuwste uitbreidingswijk, Luijendijk Zuid, is opgezet in een dorpse sfeer en met aandacht voor een prettige openbare ruimte. Programmatisch kent het plan een mix van grondgebonden woningen en appartementen.

InfoHoewel of juist omdat de afstand tot de stad steeds kleiner wordt en het programma van de wijk stedelijker, is het streekeigen en dorpse karakter van groot belang. De eigen dorpse identiteit wordt niet alleen bepaald door de uiterlijke verschijning van de bouwwerken, juist de gebouwen samen maken de openbare ruimte. Daarom ook gaat het niet enkel om de afzonderlijke gebouwen, maar om het ensemble.

Diversiteit en rust worden gedoseerd; meer afwisseling nabij het centrumgebied, meer eenduidigheid er verder vandaan. De appartementengebouwen – De Poort, Freule, de Burgemeester, de School en het Pakhuys – hebben een sterk en herkenbaar eigen beeld en mede hierdoor betekenis voor heel Luijendijk – Zuid. Maar de bouw is slechts het begin, de dorpsgemeenschap wordt uiteindelijk door de bewoners gevormd.

De Poort bestaat uit twee appartementengebouwen die samen als uit de kluiten gewassen Zaanse huizen de entree en het beeldmerk van de wijk vormen. Het Pakhuys is een opvallend appartementengebouw met een herkenbare historische uitstraling. Het lijkt net of het gebouw er al tijden staat en is omgebouwd tot appartementencomplex. Het gebouw is echter

volledig nieuw en heeft het wooncomfort van deze tijd. Voor de School geldt hetzelfde en de de Freule is het adellijke landhuis, gelegen in de symmetrieas van het aangrenzende parkgebied. De grondgebonden woningen zijn ondergeschikt vormgegeven met regionale kenmerken zoals bijvoorbeeld een enkele eigenwijze Zaanse klokgevel of trapgevel.