Lytse Buorren

Starten in het centrum

Door herstructurering kwam in het oudste deel van het Friese Marrum een ondiep kavel vrij waarop 5 goedkope starterswoningen zijn gerealiseerd, in opdracht van woningstichting Wonen Noordwest Friesland. Tegelijkertijd is het aangrenzend openbaar gebied opnieuw ingericht. Ten zuiden van de locatie is het casco van een voormalig winkelpand en een kleine woning aan de achterliggende Tiepelsteeg gerenoveerd.

InfoDoor de beperkte diepte van de kavels en het ontbreken van parkeermogelijkheden, is gekozen voor een smalle diepe woning met zijtuin over de volledige diepte van het kavel. Aan de straatzijde ontstaat aan een entreegebiedje een parkeervoorziening. De woning heeft een steile dwarskap en is zowel vrijstaand als gekoppeld uitgevoerd. De kopse gevels staan direct aan de straat en hebben een gesloten en formeel karakter. De lange tuingevels zijn van hout, eigentijds en transparant. Door het gekozen idioom en de kenmerkende eigenschappen, voegen de woningen zich in het bestaande bebouwingsbeeld maar reageren ook op de specifieke kenmerken van de opgave.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren