Medisch centrum

Facelift

Het betreft hier het verbouwen en installatietechnisch en bouwkundig opwaarderen van het bestaande gemeentehuis van Ooststellingwerf tot medisch verzamelgebouw. Daartoe is het volledig interieur vervangen, zijn de houten dakranden vervangen en is het complex aan de achterkant uitgebreid. Het voormalig gemeentehuis bestond al uit meerdere bouwdelen uit diverse perioden. Bovendien is het grootste bouwdeel, stammend uit de jaren 70 van de vorige eeuw, zowel horizontaal als vertikaal sterk opgedeeld in kleinere massa’s.

Info

  • Plaats: Oosterwolde
  • Oplevering: 2006
  • Opdrachtgever: Bouwbedrijf Buitenveld, Oosterwolde
  • Typologie: werken
  • Tags: verbouw


Toen, bij de functiewijziging in gezondheidscentrum, aan deze constellatie nog een nieuw volume moest worden toegevoegd werd een organiserend principe onontbeerlijk. Dat is gevonden in de vorm van koperen banen die als rekverbanden rondom de massa’s zijn gespannen en daarmee de verschillende massa’s onderling verbinden. Tussen de nieuwbouw en het bestaande volume brengt een atrium daglicht in het interieur. Dit atrium zorgt bovendien voor oriëntatie en geeft de mogelijkheid functies die daglicht behoeven, inpandig te situeren.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren