MFC Het Spectrum

Nieuw (activiteiten) centrum

Om een samenhangend antwoord te kunnen geven op de opgave is een organiserende structuur bedacht. Die laat zich het best kenmerken als een kam-structuur waarbij de rug de meest openbare gebouwdelen bevat (inclusief toegangen), waarop haaks de gebouwdelen voor de diverse gebruikersgroepen staan (de tanden van de kam). De rug van de kam ligt langs de noordzijde van de pleinenreeks. De “tanden” hebben alle een dwars kap, die afhankelijk van de gewenste afmetingen, varieert in hoogte en breedte. De goothoogte is echter constant waardoor de kappen aaneen rijgen tot een gevouwen “deken” over het totale programma. Hiermee is zowel het individuele als het gemeenschappelijke verbeeld. De structuur is flexibel doordat de bouwdelen kunnen variëren in grootte, de bouwdelen naar het noorden uitbreidbaar zijn en er bouwdelen toegevoegd kunnen worden.

InfoDe architectuur is eenduidig, eenvoudig en doeltreffend zonder sober en alledaags te worden. Het basismateriaal voor de gevels is hout. Door te variëren in detaillering en kleur ontstaan binnen dit materiaal verschillen. Het materiaal is traditioneel en organisch en ruraal. Door de gekozen vorm van de openingen krijgt elk gebruikersdeel zijn eigen “gezicht”, ontstaat een mooi spel tussen open en gesloten, vorm en contra-vorm, en ontstaan door de diepe negges, ruimtelijke marges.