Nieuwbouw Keizersgracht Leeuwarden

Leeuwarden

Keizerlijk wonen

Deze nieuwbouw is op de plek gekomen van het ‘Hege Hûs’, gelegen in het gebied rondom de Gedempte Keizersgracht, Nieuwe Oosterstraat, Nieuwstraat, Galileër Kerkstraat en de Ritsumastraat.

InfoDe bestaande bouwblokkenstructuur en het stratenpatroon vormen een historisch karakteristiek en worden bepaald door de omliggende bebouwing. Deze nieuwe invulling zoekt de aansluiting weer op en voltooid dit deel van de stad.In delen van de gevel die dicht moesten blijven zijn accenten in de vorm van panelen aangebracht. Op deze panelen zijn oude stadsfoto’s te zien.

De onderverdeling doormiddel van verschillende kleuren metselwerk zorgt ervoor dat het blok een herkenbare maat krijgt. Het opdelen van het blok tot verschillende pandjes met verschillende gootlijnen helpt om de schaal van het gebouw begrijpbaar te maken. Het gehele blok is gebouwd bovenop een grote parkeergarage.