OBS De Dam

Maat en schaal

Functioneel is de school verdeeld in een onderbouw en een bovenbouw met functies aan weerszijden van een gemeenschappelijke ruimte zijn gelegen. In deze stroken primaire functies komen klaslokalen, een speellokaal en personele functies voor. Boven een deel van de middenzone is een zolder. Door deze functionele verschillen zijn er verschillende doorsneden met steeds de meest geëigende daglichtvoorziening en ruimtelijk profiel. Zo ontstaat een onregelmatig geplooid dak dat als een groene deken (het dak is begroeid) over de diverse ruimten is gelegen. De constructieve structuur volgt de functionele en ruimtelijke structuur; gelamineerde kolommen en spanten ondersteunen het dak. De langsgevels bestaan uit kozijnen, de (stabiliserende-) kopgevels zijn gemetseld.

InfoAan de buitenzijde van het gebouw zijn de onderdelen waaruit het gebouw bestaat herkenbaar; het begroeide dak met een zinken opstand, de half transparant gelakte houten constructie, de witte kozijnen welke naar het heldere hemellicht toe een steeds dichtere verdeling krijgen met in de bovenlichten gekleurd zonwerend glas, de gemetselde schijven van “Waddensteen” (betonsteen met schelpen) in staand blokverband.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren