Schieringen-Zuid

Leeuwarden

Een nieuw tuindorp

Schieringen-Zuid is een vroeg naoorlogse wijk die hoofdzakelijk bestaat uit galerijflats. De woningcorporatie stond voor de keuze: renoveren of sloop en nieuwbouw. De bouwkundige staat maakte de keuze voor sloop gemakkelijk en bood tevens de kans om de wijk te voorzien van meer differentiatie en om levensloopbestendig te gaan bouwen. De 234 flatwoningen worden vervangen door grondgebonden woningen en appartementen met lift.

InfoDe vernieuwde stedenbouwkundige opzet is gebaseerd op het huidige stratenpatroon maar kent een veel lagere dichtheid. Het refereert naar de tuindorpen uit het begin van de vorige eeuw, met bijzondere aandacht voor het groen in de wijk en een grote samenhang tussen stedenbouw en architectuur. Zichtlijnen en ruimtelijke accenten versterken de eenheid in het gebied en leggen relaties met de rest van de wijk.

De woningen zelf gaan uit van een basisplattegrond waarop een aantal varianten zijn ontwikkeld. Afhankelijk van ligging in het blok of de wijk wordt het type afgewisseld. Stijlkenmerken van tuindorpwoningen worden op verschillende manieren ingezet om het dorpse karakter te versterken en de woningen een eigen uiterlijk te geven.