Seniorenwoningen

Een nieuw hof

Op een ondiep kavel in een klein uitbreidingsgebied aan de oostzijde van het dorp zijn 8 seniorenwoningen en 8 aanleunwoningen gerealiseerd. De typologie van een hofje is als referentie gehanteerd. De woningen richten zich met de woonfunctie op deze hof waarbij de overgang naar het collectieve gebied gevormd wordt door een privaat terras. De gevels naar dit gebied zijn laag gehouden vanwege bezonning en ruimtelijkheid. Dit gemeenschappelijk gebied zal sociaal verkeer tussen bewoners en met de buurt bevorderen. In tegenstelling tot de traditionele hof hebben alle woningen de voordeur aan de buitenzijde.

InfoIn materiaal sluit de bebouwing aan op de traditie in de omgeving; gemetselde gevels, witte grafiek, pannendaken. De langsgevels zijn echter geen gesloten gevels met gaten maar bestaan uit vullingen tussen de gemetselde penanten. Door de seniorenwoningen (met programma op de verdieping) en aanleunwoningen af te wisselen ontstaat er een, in hoogte afwisselende, straatwand. De gemetselde kolommen rijgen de woningen aaneen tot een geleed blok, de in- en uitspringende gevels maken individuele plekken in de marge tussen openbaar en privé.

Meer info

  • Architect: Doeke van Wieren