Time Out

Een troostvol huis, voor mensen

Een tijdelijk thuis

De time-out voorziening refereert aan het agrarisch verleden van de locatie en aan de gewenste samenhang met de 19de eeuwse boerderij door het schuurachtig uiterlijk dat vooral wordt bepaald door de zwarte houten gevelbetimmering. Houtbouw is (was) bovendien kenmerkend voor deze regio. Samenhang wordt gezocht met andere gebouwen in het gebied (kinderboerderij) en het maritieme karakter van de nabij gelegen havens (vergelijk kozijnopeningen in manschapsverblijven van schepen). De time-out voorziening is specifiek voor het gebruik waarbij ontmoeting, reflectie en geborgenheid leidende motieven zijn geweest. Het gebouw is ondanks zijn bonkige uiterlijk gastvrij, het opent zich naar de bezoeker.

InfoDe time-out voorziening speelt in op de maatschappelijke visie waarbij het van belang is dat kwetsbare groepen onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij en zich nuttig en geaccepteerd voelen. Ook de ecologische en duurzame benadering van de wijze waarop de buurtvereniging de buurtboerderij runt, is van invloed geweest op het ontwerp. Het is niet noodzakelijk dat alle aspecten die bij het ontwerp een rol hebben gespeeld voor iedereen herkenbaar en herleidbaar zijn. Ze vormen samen de identiteit van het gebouw en verlenen het gebouw een specifieke persoonlijkheid.