Vegelinwijk Leeuwarden

Passende vervanging

De wijk Achter De Hoven te Leeuwarden is een 19de eeuwse ontwikkelaarswijk, duidelijk begrensd en met een eigen identiteit. In deze wijk is de Vegelinbuurt, met ongekend ondiepe blokken, door verpaupering en sociale problemen toe aan herstructurering. De buurt kenmerkt zich door gesloten bouwblokken, smalle straatprofielen, lage bebouwing, ondiepe steenachtige voortuinen en een negentiende-eeuws architectonisch idioom.

InfoWeer zijn gesloten bouwblokken met straatprofielen van 10 meter gemaakt, met ondiepe voortuinen. De bouwblokken zijn groter dan de bestaande, waardoor het parkeren in de groen ingerichte binnenhoven plaats vindt, aaneengeregen door de voormalige Vegelinstraat. Het wonen richt zich op de straat omdat zich hier het leven afspeelt. Architectonisch is het aanwezig idioom gebruikt in een hedendaagse vertaling. Donkere gemetselde volumes met door Gert-Jan Slagter ontworpen witte grafiek. De grafiek en regelmatige kozijnstelling maakt het mogelijk diverse woningtypes te maken die zich op deze wijze op een vanzelfsprekende manier in de blokwanden voegen. Deze differentiatie is van belang voor een gemĂȘleerde samenstelling van de bevolking en daarmee voor de leefbaarheid.