Woningen Aan de Kamp

Klein en lokaal

De woningmarkt in het noorden van Friesland staat onder druk. De prijzen van de bestaande voorraad zijn laag, krimp en vergrijzing doen zich hier als eerste gelden. De dorpen zijn mede hierdoor nog intact, maar door hun grootte kwetsbaar voor nieuwe ingrepen. De aantallen nieuw te bouwen woningen zijn laag, waardoor speciaal voor de plek ontworpen woningen zelden worden toegepast. Eerder wordt gekozen voor standaard typen, die niet reageren op de vaak zeer specifieke locatie.

InfoDaarom is gekozen voor een andere aanpak. Er zijn een aantal optimale casco-typen ontwikkeld, die per locatie een eigen gezicht en deels een eigen detaillering krijgen. Ook de stedenbouwkundige setting wordt aangepast aan de dorpskarakteristiek. Verder wordt in een aantal gevallen de openbare ruimte mee ontworpen. Op deze wijze worden ontwerp- en bouwkosten beperkt, terwijl tegelijkertijd de woningen zich naadloos voegen in hun omgeving.

In het dorp Lioessens zijn drie levensloopbestendige woningen gebouwd ter vervanging van enkele bejaardenwoningen uit de jaren zeventig. Deze woningen vertelden niets over het dorp en hadden weinig relatie met het karakter van de plek. Nu staan er woningen die samen met de kerk en de naastliggende bebouwing het de identiteit van het dorp versterken en het zo tot een aangename plek maken. Hoofdvorm, detaillering en materiaal refereren in een eigentijdse vorm sterk aan de lokale traditie.

Meer info

  • Architect: Bauke Tuinstra