Dorpswoningen Vlieland

prijsvraagontwerp

Dorpse woningen op Oost-Vlieland

Karakateristieke toevoeging

Info4 woningen aan de Boerenglop voor 1 à 2 persoonshuishouding.

Op het eerste oog geen zichtlocatie, maar door de hoeksituatie en de open ruimte naar de Willem de Vlaminghweg is een juiste massawerking wel van belang. Door de beperkte afmetingen van de kavel is een recht blok met rijwoningen nauwelijks mogelijk is, ook zou dan een ongewenste schaalvergroting ontstaan. Daarom is gekozen voor een ‘quadrant opstelling’, hierdoor ontstaan de gewenste kopgevels naar de openbare zijden en een aantrekkelijk en dorps blokje.

De vier woningen hebben met een blond metselwerk en rode pannen een traditionele expressie die aansluit bij de karakteristieke bebouwing van het dorpje.

6 woningen aan de Vlaminghweg voor meerpersoonshuishouding.

De schaal van de bebouwing en van de ruimte is hier groter dan aan de Boereglop. Door het vele groen en de duinen heeft de locatie een lommerrijk karakter. Omdat grotere gebouwde volumes hier al voorkomen (blokken rijwoningen, brandweerkazerne, etc.)  past hier een traditioneel bouwblok met rijwoningen met zuidgerichte tuinen. De mansarde kap past samen met het gevelritme, materiaal en kleurgebruik goed in het karakterisiteke lokale bebouwingsbeeld.